www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5902372
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości

Oświadczenia majątkowe - 2012

Oświadczenie Majątkowe Przewodniczącej Rady Miejskie w Zalewie - Pani Iwony Parzyszek
opublikowano: 2012-07-26, 585 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie Majatkowe - Burmistrza Zalewa
opublikowano: 2012-07-26, 724 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie Majatkowe Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej w Zalewie - Pani Anna Skonieczna
opublikowano: 2012-07-12, 607 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie Dyrektora Szkoły podstawowej w Bartach Pani Doroty Skorupka-Skorupskiej
opublikowano: 2012-07-12, 519 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie Majątkowe Sekretarz Gminy Zalewo - Pani Krystyny Milczarek
opublikowano: 2012-07-12, 569 odsłon   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie Majątkowe Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie - Pana Mirosława Stańczyka
opublikowano: 2012-07-12, 528 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Przedczkola Miejskiego w Zalewie - Pani Teresy Truszkowskiej
opublikowano: 2012-07-12, 477 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie Majadkowe Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie - Pani Jolanty Skrzypiec
opublikowano: 2012-07-12, 553 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie Majatkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Borecznie - Pana Andrzeja Nowickiego.
opublikowano: 2014-06-13, 518 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie Majatkowe Inspektora d/s ewidencji ludności i działalnosci gospodarczej - Pani Teresy Skowronek
opublikowano: 2012-07-12, 508 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie Majatkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzykach - Pana Jacka Dobrowolskiego
opublikowano: 2012-07-12, 561 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie Majątkowe Dyrektora Miejsko Gminnego Centrum Kultury - Pani Fryderyki Małachowskiej
opublikowano: 2012-07-12, 479 odsłon   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie Majatkowe Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica ,, SŁONECZKO" - Pani Anna Kozak
opublikowano: 2012-07-12, 498 odsłon   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie Majątkowe Skarnika Gminy Zalewo - Pani Aliny Błażewicz
opublikowano: 2012-07-12, 541 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie Majątkowe Kierownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie - Pani Edyty Subotowicz
opublikowano: 2012-07-12, 484 odsłon   Strona gotowa do druku
Oswidczenie Majatkowej Dyrektora Zespołu Szkół w Zalewie - Pani Joanna Lichacz
opublikowano: 2012-07-12, 539 odsłon   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie Majatkowe Radnego Gminy - Pan Jan Gal
opublikowano: 2012-07-12, 437 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie Majatkowe Radnego Gminy - Pan Paweł Jesionka
opublikowano: 2012-07-12, 487 odsłon   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie Majatkowe Radnego Gminy - Pana Mirosława Micko
opublikowano: 2014-06-17, 528 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie Majatkowe Radnego Gminy - Pani Doroty Obszańskiej
opublikowano: 2012-07-12, 436 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie Majątkowe Radnego Gminy - Pani Elżbieta Blonkowska
opublikowano: 2012-07-12, 481 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie Majatkowe Radnego Gminy - Pana Marcina Felczaka
opublikowano: 2012-07-12, 509 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie Majątkowe Radnego Gminy - Pani Jolanta Grzywna
opublikowano: 2012-07-12, 429 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie Majatkowe Radnego Gminy - Pani Bożena Galik
opublikowano: 2012-07-12, 440 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie Majątkowe Radnego Gminy - Pana Jana Lichacza
opublikowano: 2012-07-12, 481 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie Majątkowe Radnego Gminy - Pani Halina Krajnik
opublikowano: 2012-07-12, 424 odsłon   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie Majatkowe Radnego Gminy - Pana Krzysztofa Truszkowskiego
opublikowano: 2012-07-12, 458 odsłon   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie Majatkowe Radnego Gminy - Pan Mirosław Czyszek
opublikowano: 2012-07-12, 603 odsłon   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie Majatkowe Raddnego Gminy - Pani Iwony Parzyszek
opublikowano: 2012-07-12, 490 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie Majątkowe Radnego Gminy - Pan Całka Edward
opublikowano: 2012-07-12, 519 odsłon   Strona gotowa do druku
Óświadczenie Majatkowe Radnego Gminy - Witkowska Zofia
opublikowano: 2012-07-12, 545 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.