www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5902460
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości

Oświadczenia majątkowe Urząd - 2013

Oświadczenie Majątkowe Burmistrza Zalewa
opublikowano: 2013-07-17, 599 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Edyta Subotowicz
opublikowano: 2013-05-22, 572 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Anna Skonieczna
opublikowano: 2013-05-22, 540 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Iwona Jaroszewska
opublikowano: 2013-05-22, 517 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Krystyna Milczarek.
opublikowano: 2013-08-23, 530 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Jacek Dobrowolski
opublikowano: 2013-05-22, 522 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Joanna Lichacz
opublikowano: 2013-05-22, 628 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Jolanta Małgorzata Skrzypiec
opublikowano: 2013-08-23, 510 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Dorota Skorupka-Skorupska
opublikowano: 2013-05-22, 473 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Teresa Truszkowska
opublikowano: 2013-08-23, 447 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Mirosław Stańczyk
opublikowano: 2013-05-22, 467 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Teresa Skowronek
opublikowano: 2013-05-22, 492 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Alina Ewa Błażewicz.
opublikowano: 2013-05-22, 542 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Fryderyka Małachowska
opublikowano: 2013-08-23, 473 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Anna Kozak.
opublikowano: 2013-05-22, 516 odsłon   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie majątkowe-Andrzej, Franciszek Nowicki
opublikowano: 2013-05-22, 537 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.