www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje radnych
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe
Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5078253
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości

Oświadczenia majątkowe Radnych - 2014

Oświadczenie majątkowe Parzyszek Iwona Jadwiga
opublikowano: 2014-05-22, 389 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Krajnik Halina
opublikowano: 2014-05-22, 320 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Jesionka Paweł
opublikowano: 2014-05-22, 343 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Całka Edward, Jan
opublikowano: 2014-05-22, 383 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Gal Jan
opublikowano: 2014-05-22, 327 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Czyszek Mirosław
opublikowano: 2014-05-22, 384 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Mićko Mirosław, Waldemar
opublikowano: 2014-05-22, 388 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Obszańska Dorota
opublikowano: 2014-05-22, 339 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Blonkowska Elżbieta, Dorota
opublikowano: 2014-05-22, 377 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Truszkowski Krzysztof
opublikowano: 2014-05-22, 368 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Grzywna Jolanta, Iwona
opublikowano: 2014-05-22, 377 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majatkowe-Felczak Marcin
opublikowano: 2014-05-22, 388 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Lichacz Jan
opublikowano: 2014-05-22, 420 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Witkowska Zofia
opublikowano: 2014-05-22, 399 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majatkowe - Galik Bożena Bernarda
opublikowano: 2014-05-20, 344 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.