www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
7009360
odsłon strony

Aktualnie mamy
71 gości

Oświadczenia majątkowe Radnych - 2015

Oświadczenie majątkowe-Iwona Parzyszek
opublikowano: 2015-07-02, 430 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Ewa, Maria Nykołyszak
opublikowano: 2015-06-09, 433 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majatkowe - Teresa Jakubiec
opublikowano: 2015-06-09, 453 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Gawryś Krzysztof
opublikowano: 2015-06-19, 466 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majatkowe - Marek Petrykowski
opublikowano: 2015-06-09, 419 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majatkowego - Andrzej Małachowski
opublikowano: 2015-06-09, 405 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe- Tadeusz, Stanisław Kaczmarczyk
opublikowano: 2015-06-09, 443 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Krajnik Halina
opublikowano: 2015-06-09, 424 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe Gal Jan
opublikowano: 2015-06-19, 411 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Całka Edward, Jan
opublikowano: 2015-06-09, 415 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Lichacz Jan
opublikowano: 2015-06-09, 398 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Truszkowski Krzysztof
opublikowano: 2015-06-09, 429 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Czyszek Mirosław
opublikowano: 2015-06-09, 436 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Mićko Mirosław, Waldemar
opublikowano: 2015-06-09, 431 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe-Witkowska Zofia
opublikowano: 2015-06-09, 454 odson   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.