www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5902549
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości

Oświadczenia majątkowe Radnych - 2016

Oswiadczenie majątkowe - Iwona Parzyszek
opublikowano: 2016-06-10, 237 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majatkowe - Edward Całka
opublikowano: 2016-05-19, 202 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majatkowe - Dorota Obszańska
opublikowano: 2016-05-19, 205 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majatkowe - Halina Krajnik
opublikowano: 2016-05-19, 201 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Jan Lichacz
opublikowano: 2016-05-19, 214 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Mirosław Czyszek
opublikowano: 2016-05-19, 207 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Teresa Jakubiec
opublikowano: 2016-05-19, 210 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Kaczmarczyk
opublikowano: 2016-05-19, 205 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Gawryś
opublikowano: 2016-05-19, 211 odsłon   Strona gotowa do druku
oświdczenie majątkowe - Andrzej Małachowski
opublikowano: 2016-05-19, 192 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Ewa Nykołyszak
opublikowano: 2016-05-19, 187 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Jan Gal
opublikowano: 2016-05-19, 193 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Truszkowski
opublikowano: 2016-05-19, 285 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Zofia Witkowska
opublikowano: 2016-05-19, 226 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Mićko Mirosław
opublikowano: 2016-05-19, 216 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.