www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje radnych
Oświadcz. majątkowe
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe
Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
5545995
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości

Oświadczenia majątkowe Radnych - 2016

Oswiadczenie majątkowe - Iwona Parzyszek
opublikowano: 2016-06-10, 204 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majatkowe - Edward Całka
opublikowano: 2016-05-19, 175 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majatkowe - Dorota Obszańska
opublikowano: 2016-05-19, 169 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majatkowe - Halina Krajnik
opublikowano: 2016-05-19, 171 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Jan Lichacz
opublikowano: 2016-05-19, 186 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Mirosław Czyszek
opublikowano: 2016-05-19, 175 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Teresa Jakubiec
opublikowano: 2016-05-19, 180 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Kaczmarczyk
opublikowano: 2016-05-19, 173 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Gawryś
opublikowano: 2016-05-19, 181 odsłon   Strona gotowa do druku
oświdczenie majątkowe - Andrzej Małachowski
opublikowano: 2016-05-19, 162 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Ewa Nykołyszak
opublikowano: 2016-05-19, 157 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Jan Gal
opublikowano: 2016-05-19, 161 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Truszkowski
opublikowano: 2016-05-19, 235 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Zofia Witkowska
opublikowano: 2016-05-19, 191 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Mićko Mirosław
opublikowano: 2016-05-19, 181 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.