www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
6472479
odsłon strony

Aktualnie mamy
61 gości

Oświadczenia majątkowe Radnych - 2018

Oświadczenie majątkowe - Mirosław Czyszek
opublikowano: 2019-01-16, 60 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Teresa Monika Jakubiec
opublikowano: 2019-01-16, 77 odsłon   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie majatkowe - Waldemar Mićko
opublikowano: 2019-01-16, 62 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Wioletta Żołądkiewicz
opublikowano: 2019-01-16, 78 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Truszkowski
opublikowano: 2019-01-16, 58 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Przybylski
opublikowano: 2019-01-16, 86 odsłon   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie majątkowe - Krzysztof Gawryś
opublikowano: 2019-01-16, 64 odsłon   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie majątkowe - Jan Gal
opublikowano: 2019-01-16, 53 odsłon   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie majątkowe - Iwona Głąb
opublikowano: 2019-01-16, 93 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Halina Krajnik
opublikowano: 2019-01-16, 58 odsłon   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie majatkowe - Ewa Nykołyszak
opublikowano: 2019-01-16, 60 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majatkowe - Dorota Obszańska
opublikowano: 2019-01-16, 60 odsłon   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie majątkowe - Alfred Truszkowski
opublikowano: 2019-01-16, 80 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majatkowe - Parzyszek Iwona
opublikowano: 2019-01-02, 65 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Andrzej Małachowski
opublikowano: 2018-10-01, 98 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Teresa Monika Jakubiec
opublikowano: 2018-10-01, 94 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Gawryś
opublikowano: 2018-10-01, 81 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Jan Gal
opublikowano: 2018-10-01, 77 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Mirosław Czyszek
opublikowano: 2018-10-01, 83 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Edward, Jan Całka
opublikowano: 2018-10-01, 85 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Zofia Witkowska
opublikowano: 2018-11-16, 96 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Dorota Obszańska
opublikowano: 2018-10-01, 83 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Ewa, Maria Nykołyszak
opublikowano: 2018-10-01, 79 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Mirosław Waldemar Mićko
opublikowano: 2018-10-01, 88 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Jan Lichacz
opublikowano: 2018-10-01, 109 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Truszkowski
opublikowano: 2018-10-01, 80 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Halina Krejnik
opublikowano: 2018-11-16, 78 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Stanisław Kaczmarczyk
opublikowano: 2018-10-01, 69 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Iwona Parzyszek
opublikowano: 2018-07-16, 120 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Teresa Monika Jakubiec
opublikowano: 2018-06-15, 111 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Gawryś
opublikowano: 2018-06-15, 104 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Jan Gal
opublikowano: 2018-06-15, 95 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Mirosław Czyszek
opublikowano: 2018-06-15, 111 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Edward, Jan Całka
opublikowano: 2018-06-15, 101 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Zofia Witkowska
opublikowano: 2018-06-15, 118 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Dorota Obszańska
opublikowano: 2018-06-15, 103 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Ewa, Maria Nykołyszak
opublikowano: 2018-06-15, 95 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Mirosław Waldemar Mićko
opublikowano: 2018-06-15, 106 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Andrzej Małachowski
opublikowano: 2018-06-15, 99 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Jan Lichacz
opublikowano: 2018-06-15, 125 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Truszkowski
opublikowano: 2018-06-15, 95 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Halina Krejnik
opublikowano: 2018-06-15, 106 odsłon   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Stanisław Kaczmarczyk
opublikowano: 2018-06-15, 106 odsłon   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie majatkowe - Dariusz Nidzgorski
opublikowano: 2019-01-16, 59 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.