www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
7009480
odsłon strony

Aktualnie mamy
67 gości

Oświadczenia majątkowe Radnych - 2018

Oświadczenie majątkowe - Mirosław Czyszek
opublikowano: 2019-01-16, 114 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Teresa Monika Jakubiec
opublikowano: 2019-01-16, 121 odson   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie majatkowe - Waldemar Mićko
opublikowano: 2019-01-16, 115 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Wioletta Żołądkiewicz
opublikowano: 2019-01-16, 132 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Truszkowski
opublikowano: 2019-01-16, 116 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Przybylski
opublikowano: 2019-01-16, 143 odson   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie majątkowe - Krzysztof Gawryś
opublikowano: 2019-01-16, 123 odson   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie majątkowe - Jan Gal
opublikowano: 2019-01-16, 113 odson   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie majątkowe - Iwona Głąb
opublikowano: 2019-01-16, 152 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Halina Krajnik
opublikowano: 2019-01-16, 129 odson   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie majatkowe - Ewa Nykołyszak
opublikowano: 2019-01-16, 116 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majatkowe - Dorota Obszańska
opublikowano: 2019-01-16, 116 odson   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie majątkowe - Alfred Truszkowski
opublikowano: 2019-01-16, 140 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majatkowe - Parzyszek Iwona
opublikowano: 2019-01-02, 118 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Andrzej Małachowski
opublikowano: 2018-10-01, 154 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Teresa Monika Jakubiec
opublikowano: 2018-10-01, 152 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Gawryś
opublikowano: 2018-10-01, 139 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Jan Gal
opublikowano: 2018-10-01, 133 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Mirosław Czyszek
opublikowano: 2018-10-01, 139 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Edward, Jan Całka
opublikowano: 2018-10-01, 144 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Zofia Witkowska
opublikowano: 2018-11-16, 148 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Dorota Obszańska
opublikowano: 2018-10-01, 139 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Ewa, Maria Nykołyszak
opublikowano: 2018-10-01, 138 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Mirosław Waldemar Mićko
opublikowano: 2018-10-01, 140 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Jan Lichacz
opublikowano: 2018-10-01, 164 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Truszkowski
opublikowano: 2018-10-01, 130 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Halina Krejnik
opublikowano: 2018-11-16, 127 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Stanisław Kaczmarczyk
opublikowano: 2018-10-01, 108 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Iwona Parzyszek
opublikowano: 2018-07-16, 161 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Teresa Monika Jakubiec
opublikowano: 2018-06-15, 148 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Gawryś
opublikowano: 2018-06-15, 145 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Jan Gal
opublikowano: 2018-06-15, 140 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Mirosław Czyszek
opublikowano: 2018-06-15, 152 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Edward, Jan Całka
opublikowano: 2018-06-15, 146 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Zofia Witkowska
opublikowano: 2018-06-15, 162 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Dorota Obszańska
opublikowano: 2018-06-15, 144 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Ewa, Maria Nykołyszak
opublikowano: 2018-06-15, 129 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Mirosław Waldemar Mićko
opublikowano: 2018-06-15, 150 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Andrzej Małachowski
opublikowano: 2018-06-15, 142 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Jan Lichacz
opublikowano: 2018-06-15, 170 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Truszkowski
opublikowano: 2018-06-15, 131 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Halina Krejnik
opublikowano: 2018-06-15, 153 odson   Strona gotowa do druku
Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Stanisław Kaczmarczyk
opublikowano: 2018-06-15, 152 odson   Strona gotowa do druku
Oswiadczenie majatkowe - Dariusz Nidzgorski
opublikowano: 2019-01-16, 103 odson   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.