www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
14786503
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości

Sesja 21 listopada 2018 r. -Głosowanie imienne Radnych Rady Miejskiej w Zalewie

1. Porządek obrad

2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz dokonania wyboru przewodniczącego tej komisji.

7. Głosowanie nad kandydatura Pani Haliny Krajnik na Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz dokonania wyboru przewodniczącego tej komisji.

9. Głosowanie nad kandydaturą Pani Teresy Jakubiec na Przewodniczącą Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania

10. Głosowanie nad kandydaturą Pani Wioletty Moniki Żołądkiewicz na Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

11. Głosowanie nad kandydaturą Pani Doroty Obszańskiej na Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Poż. i Ochrony Środowiska

12. Głosowanie nad kandydaturą Pana Krzysztofa Przybylskiego na Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Poż. i Ochrony Środowiska

13. 13- głosy oddane na kandydaturę Pana Mirosłwa Czyszka na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług

14. Głosy oddane na kandydaturę Pana Jana Gala na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczących tych komisjidodane: 2018-11-23, 1158 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Głosowania Radnych na Sesjach ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.