www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
10226032
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości

Uchwała Nr XXXI/346/05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 3 czerwca 2005r w sprawie: dokonania zmian w treści Uchwały Nr IX/85/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Zalewo.

 

Uchwała Nr XXXI/346/05

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 3 czerwca 2005r.

 

 

w sprawie: dokonania zmian w treści Uchwały Nr IX/85/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Zalewo

 

 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 486 z późn.zm.) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z poóźn.zm.) – Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

W treści Uchwały Nr IX/85/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Zalewo wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się treść załącznika Nr 5, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały;

2. zmienia się treść załącznika Nr 7, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXX/346/05                  Załącznik Nr 7 do Statutu Gminy Zalewo

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 3 czerwca 2005r.

 

 

 

Wykaz jednostek pomocniczych Gminy Zalewo

 

 

 1. Sołectwo Bajdy
 2. Sołectwo Barty
 3. Sołectwo Bądki
 4. Sołectwo Boreczno
 5. Sołectwo Dajny
 6. Sołectwo Dobrzyki
 7. Sołectwo Gajdy
 8. Sołectwo Girgajny
 9. Sołectwo Janiki Wielkie
 10. Sołectwo Duba
 11. Sołectwo Jaśkowo
 12. Sołectwo Jerzwałd
 13. Sołectwo Kupin
 14. Sołectwo Matyty
 15. Sołectwo Mazanki
 16. Sołectwo Międzychód
 17. Sołectwo Urowo
 18. Sołectwo Rąbity
 19. Sołectwo Półwieś
 20. Sołectwo Wieprz
 21. Sołectwo Wielowieś
 22. Sołectwo Witoszewo
 23. Samorząd Mieszkańców „Osiedle 40-lecia PRL”
 24. Samorząd Mieszkańców „Osiedle Centrum”
 25. Samorząd Mieszkańców „Osiedle Kościelne”
 26. Samorząd Mieszkańców „Osiedle Wileńskie”


dodane: 2009-03-18, 1098 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Uchwały - 2005 ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.