www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
Władze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
Głosowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
Urząd Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarządowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] Urząd Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
Samorządowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
10226175
odsłon strony

Aktualnie mamy
55 gości

Uchwała Nr XXXI/344/05 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 3 czerwca 2005r w sprawie: utworzenia sołectw oraz dokonania podziału miasta Zalewa na osiedla.

 

Uchwała Nr XXXI/344/05

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 3 czerwca 2005r.

 

 

w sprawie: utworzenia sołectw oraz dokonania podziału miasta Zalewa na osiedla

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i § 7. ust. 1 Uchwały Nr IX/85/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Zalewo – Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Tworzy się w Gminie Zalewo 22 sołectwa w skład, których wchodzą następujące miejscowości:

 

 1. Sołectwo Bajdy: miejscowość Bajdy
 2. Sołectwo Barty: miejscowości Barty, Pozorty, Tarpno
 3. Sołectwo Bądki: miejscowość Bądki
 4. Sołectwo Boreczno: miejscowości Boreczno, Śliwa
 5. Sołectwo Dajny: miejscowości Dajny, Sadławki
 6. Sołectwo Dobrzyki: miejscowości Dobrzyki, Bednarzówka, Jezierce, Kiemiany, Koziny, Polajny
 7. Sołectwo Gajdy: miejscowość Gajdy
 8. Sołectwo Girgajny: miejscowość Girgajny
 9. Sołectwo Janiki Wielkie: miejscowości Janiki Wielkie, Janiki Małe, Kątki
 10.  Sołectwo Duba: miejscowości Duba, Huta Wielka
 11. Sołectwo Jaśkowo: miejscowość Jaśkowo
 12. Sołectwo Jerzwałd: miejscowości Jerzwałd, Likaszny, Rucewo
 13. Sołectwo Kupin: miejscowość Kupin
 14. Sołectwo Matyty: miejscowość Matyty
 15. Sołectwo Mazanki: miejscowość Mazanki
 16. Sołectwo Międzychód: miejscowości Międzychód, Skitławki, Surbajny, Rudnia
 17. Sołectwo Urowo: miejscowości Urowo, Murawki, Nowe Chmielówko
 18. Sołectwo Rąbity: miejscowości Rąbity, Zatyki
 19. Sołectwo Półwieś: miejscowość Półwieś
 20. Sołectwo Wieprz: miejscowości Wieprz, Gubławki, Karpowo, Pomielin
 21. Sołectwo Wielowieś: miejscowości Wielowieś, Mozgowo
 22. Sołectwo Witoszewo: miejscowość Witoszewo 

 

§ 2.

 

Tworzy się w granicach administracyjnych miasta Zalewa następujące osiedla:

 

 1. „Osiedle 40-lecia PRL” obejmujące ulice: Akacjowa, Długa, Elbląska, Ewingi, Jesionowa, Kasztanowa, Kolejowa, Letnia, 22-Lipca, 1-Maja, Polna, Słoneczna, Tartaczna, Rzemieślnicza, Zielona, Działkowa;
 2. „Osiedle Centrum” obejmujące ulice: Ogrodowa, Rolna, Traugutta, Żeromskiego, Sienkiewicza, Szkolna, Ślusarska, 29-Stycznia, Piaskowa:
 3. „Osiedle Kościelne” obejmujące ulice: Częstochowska, Kilińskiego, Kościelna, Krakowska, Krótka, Kwiatowa, Mickiewicza, Morwowa, Niska, Parkowa, Różana, Rybacka, Targowa;
 4. „Osiedle Wileńskie” obejmujące ulicę Osiedle Wileńskie.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

 

§ 4.

 

Traci moc Uchwała Nr XV/172/2000 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 9 marca 2000r. w sprawie utworzenia sołectw oraz dokonania podziału miasta Zalewo na osiedla.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 dodane: 2009-03-18, 1649 odson Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Uchwały - 2005 ]
Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.Wasześcik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - będącej własnością spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.